Обекти на фокус
Местността Кръста
Местността Кръста

Предание разказва, че именно това е мястото, където император Константин Велики е получил знамението свише – изписан в небето кръстен знак и чува гласът Господен, който му казва, че с този знак напред ще побеждава.

Прочети повече

„Римската” стена
„Римската” стена

Старата стена, коя- то се издига сред малък пазар в близост до журналистическия квартал в долната част на Лозенец и е добила популярност като „Римската стена”, всъщност има османски произход, за което свидетелства и самия тип градеж - дялан камък, положен в клетка от червени тухли.

Прочети повече

Националната финансовостопанска гимназия
Националната финансовостопанска гимназия

Националната финансовостопанска гимназия близо 100години (от 1913) подготвя млади българи – бъдещи творцина икономическите реалностив България. От 2004 г. е асоциирана към Университета за национално и световно стопанство в София.

Прочети повече

logo
logo
logo
© Проектът е реализиран с финановата подкрепа на Столична община, по Програма "Европа" 2019
Условия за ползване