За нас

 

От своето създаване, през 2003 г., досега, фондация „Формат-СФФ” фокусира дейностите си върху насърчаването и популяризирането на работата на български и чуждестранни творци, както и върху организирането на дейности, които развиват съвременната аудиовизуална култура, водена от основната си мисия за културно обогатяване на общността и синергия на българския социум с глобалните европейски културни процеси и политики.

Тази година, с подкрепата на Столична община и Програма „Европа”, насочихме вниманието си към културните пространства на Столицата и по-специално тези в район „Лозенец”.

В район Лозенец според данните от преброяването през 2011 г. живеят 53 080 души, като броят им през 2017 г. е над 58 000. Значителна част от територията на района е заета от нискоетажни жилищни сгради сред дървесна и храстовидна растителност. Едно и двуетажни къщи сред дворни пространства се редуват с три- до  пететажни кооперации. Редица малки по площ квартални градини, както и част от Борисовата градина задоволяват важни обществени потребности и допълват облика на района на най-пищно озеленената територия на София.

Първите обществени сгради в Лозенец, макар и проектирани от западни  архитекти, носят белезите на зараждащия се тогава български национално-романтичен вариант на сецесиона. Най-ярък пример е сградата на Софийската духовна семинария. С навлизането на новите материали – метал,  железобетон и стъкло, архитектурният им облик се променя, за да се стигне днес до сгради с високотехнологична архитектура и най-модерна визия  от бъдещето…

В съвременният облик на района, някак позабравени и приемани за даденост, са разположени безценни културни пространства и обекти, които носят в себе си историята и традициите на квартала, района и града.

В дългогодишното ни сътрудничество с район „Лозенец”, се зароди идеята за създаването и реализирането на електронна интерактивна карта на историческите и културни пространства и забележителности, разположени на територията на района. Тя ще създаде условия и ще позволи достъп в реално време до културата, историята, религията и на граждани от различни социални и етнически групи и ще спомогне за тяхното включване в културните процеси на района. Ще се даде възможност за поглед и оценка на съответните обекти и пространства, което ще е една стабилна база за дискусии и изготвяне на стратегии, като по този начин се създават предпоставки за вдъхване на нов живот на обектите.

Проектът „Разработка на електронна интерактивна карта на историческите и културни за пространства и обекти, разположени на територията на район "Лозенец", която да спомогне за приобщаване на тези обекти към обществения живот на столицата”, насърчава културния обмен, чрез идеи за прояви в откритото градско пространство и позволява приобщаване и вписване в съвременните културни и обществени процеси и добрите европейски практики.

Изпълнението на проекта ще спомогне за децентрализацията на културния живот от център към периферия.

 

 

 

logo
logo
logo
© Проектът е реализиран с финановата подкрепа на Столична община, по Програма "Европа" 2020
Условия за ползване