Местността Кръста
Местността Кръста

Предание разказва, че именно това е мястото, където император Константин Велики е получил знамението свише – изписан в небето кръстен знак и чува гласът Господен, който му казва, че с този знак напред ще побеждава.

Прочети повече

„Римската” стена
„Римската” стена

Старата стена, коя- то се издига сред малък пазар в близост до журналистическия квартал в долната част на Лозенец и е добила популярност като „Римската стена”, всъщност има османски произход, за което свидетелства и самия тип градеж - дялан камък, положен в клетка от червени тухли.

Прочети повече

Софийската Духовна семинария
Софийската Духовна семинария

Tя наследява, доразвива и обогатява традициите, чието начало полага Първото висше богословско училище в Бълга- рия (1874 г.) в Лясковския манастир „Св. Ап. Петър и Павел” – осъществена идея на видния български възрожденец, борец за независима Българска църк- ва, търновския митрополит Иларион Макариополски.

Прочети повече

Парк Славейковите дъбове.
Парк Славейковите дъбове.

От вековната дъбова гора, покривала някога хълма Корубаглар (лозе в гората) днес е оцелял единствено малък парк, намиращ се между бул. „Свети Наум” и улиците „Йоан Екзарх”, „Света гора” и „Черноризец Храбър”.

Прочети повече

Водната кула
Водната кула

До 1926 г. София се е водоснабдява- ла изключително с вода от планината Витоша. Недостатъчното естествено налягане за да стигне по гравитачен път до всички части на града

Прочети повече

Зоологическата градина
Зоологическата градина

В много европейскистолици зоологическата градина представляванай-голямата атракцияи главно място за релаксация

Прочети повече

Малките павирани улички
Малките павирани улички

Малките павирани улички, оградени от потънали в зеленина дворове, сред които се издигат къщи и нискоетажни кооперации с различен архитектурен облик,създават атмосфера специфична, наситена с романтика, с емоция

Прочети повече

Музей „Димитър Димов”
Музей „Димитър Димов”

На ул. „Кръстьо Сарафов” 26 (ъгъла с ул. „Света гора”), на първия етаж в триетажна кооперация, в двустаен апартамент, от 1954 г. е домът на Димитър Димов

Прочети повече

Къща-музей „Панчо Владигеров”
Къща-музей „Панчо Владигеров”

В най-високата част на Лозенец, на ул. „Якубица” 10 (ъгъла с ул. „Галичица”), зад ограда от ковано желязо с украса от две пойни птички на портата, през 2005 г. отваря врати Държавният културен институт Къща-музей „Панчо Владигеров”.

Прочети повече

Oсновно училище „Георги Сава Раковски”
Oсновно училище „Георги Сава Раковски”

Един от паметниците на културата на територията на район Лозенец е сградата на създаденото през 1894 г. основно училище „ГеоргиСава Раковски”, завършена през 1921 г.

Прочети повече

Националната финансовостопанска гимназия
Националната финансовостопанска гимназия

Националната финансовостопанска гимназия близо 100години (от 1913) подготвя млади българи – бъдещи творцина икономическите реалностив България. От 2004 г. е асоциирана към Университета за национално и световно стопанство в София.

Прочети повече

Университет за архитектура
Университет за архитектура

На територията на района се намират висшите учебни заведения: Университет за архитектура, строителство и геодезия и факултетите по Химия и фармация, Физически, Биологически и по Математика и информатика към Софийския университет „Св. Кл. Охридски”.

Прочети повече

Физико-математическото отделение
Физико-математическото отделение

Физико-математическото отделение към основаното в 1888 г. първо Висше училище в България(от 1904 г. Софийски университет) е създадено през1889 г. През 1963 г. от неговите специалности се формират факултетите

Прочети повече

Биологическия факултет
Биологическия факултет

Формирането на Биологическия факултет започва с курса по ботаника от 1891 г. и по зоология от 1893 г. През 1904 г. са създадени четири катедри, обособени в специалността Естествена история

Прочети повече

Факултета по Химия и фармация
Факултета по Химия и фармация

Началото на факултета по Химия и фармация е поставено с курсовете по неорганична и органична химия,които се преподават ощепървата година - 1889. През1925 г. са обособени и основните катедри

Прочети повече

Българското национално радио
Българското национално радио

От 1929 г., когато започва радиоразпръскването в България, до днес Българското национално радио се формира като мощна, влиятелна институция с две национални програми

Прочети повече

Токуда Болница София
Токуда Болница София

Многопрофилна болница за активно лечение „Токуда Болница София” е японски проект, реализиран за първи път извън Япония.

Прочети повече

Храмът в Долни Лозенец
Храмът в Долни Лозенец

Храмът в Долни Лозенец край Перловската река е единствен в София с патрон господския празник Преображение Господне

Прочети повече

Метростанция „Джеймс Баучър”
Метростанция „Джеймс Баучър”

На територията на Лозенец е част от трасето на втория метродиаметър - един от най-успешните проекти с европейско финансиране в България

Прочети повече

Метростанция „Витоша“
Метростанция „Витоша“

Метростанцията е разположена на кръстовището на бул. „Черни връх“ и ул. „Сребърна“. Тя е изцяло подземна и е с дължина 171 метра. Функционира от месец юли 2016 г.

Прочети повече

logo
logo
logo
© Проектът е реализиран с финановата подкрепа на Столична община, по Програма "Европа" 2020
Условия за ползване