Българското национално радио

От 1929 г., когато започва радиоразпръскването в България, до днес Българското национално радио се формира като мощна, влиятелна институция с две национални програми - „Хоризонт” и „Христо Ботев”, седем регионални радиостанции, излъчват се и програми на 10 езика за целия свят. За неговите нужди през 1972 г. е построена сграда от метал и стъкло, отличаваща се с оригинална фасада с еркерно издадени един над друг етажи, проектирана от арх. Георги Стоилов.

logo
logo
logo
© Проектът е реализиран с финановата подкрепа на Столична община, по Програма "Европа" 2020
Условия за ползване