Биологическия факултет

Формирането на Биологическия факултет започва с курса по ботаника от 1891 г. и по зоология от 1893 г. През 1904 г. са създадени четири катедри, обособени в специалността Естествена история. След дългия път на развитие днес тук се обучават за бакалавърска степен студенти по осем специалности и 30 магистърски програми. Помещава се в сграда, построена в 1930 г., по проект на арх. Георги Овчаров, с внушителна фасада, изпълнена от декоративни червени тухли.

logo
logo
logo
© Проектът е реализиран с финановата подкрепа на Столична община, по Програма "Европа" 2020
Условия за ползване