Физико-математическото отделение

Физико-математическото отделение към основаното в 1888 г. първо Висше училище в България(от 1904 г. Софийски университет) е създадено през1889 г. През 1963 г. от неговите специалности се формират факултетите: Математически, Физически, Химически, Биологически.

Във факултета по Математика и информатика в бакалавърската програма са застъпени осем специалности, с възможности за избор измежду повече от 25 магистърски програми, както и докторантура в около 15 научни специалности. А във Физическия факултет се подготвят студенти по 11 специалности и 24 ма- гистърски програми, съ- що с възможности за докторантура и следдипломна квалификация.

logo
logo
logo
© Проектът е реализиран с финановата подкрепа на Столична община, по Програма "Европа" 2020
Условия за ползване