Храмът в Долни Лозенец

Храмът в Долни Лозенец край Перловската река е единствен в София с патрон господския празник Преображение Господне. Построен е в 1928 г. върху парцел предоставен още в 1911 г. от Столичния общински съвет за „църковно място”, когато наоколо все още преобладавали горски и лозови насаждения, а парцелирането и застрояването на Долни и Горни Лозенец едва започвало. Днешният си облик придобива след 1945 г., когато върху основите на разрушената от бомбардировките над София стара църква се изправя силуетът на новия храм.

logo
logo
logo
© Проектът е реализиран с финановата подкрепа на Столична община, по Програма "Европа" 2020
Условия за ползване