Малките павирани улички

Малките павирани улички, оградени от потънали в зеленина дворове, сред които се издигат къщи и нискоетажни кооперации с различен архитектурен облик,създават атмосфера специфична, наситена с романтика, с емоция, с усещане за безвремие. Дали заради това особеноочарование или по други причини в Лозенецса избрали да живеят неедин и двама българскитворци – писатели, поети, композитори, музиканти, художници, артисти. И днес, когато човек се разхожда из квартала, мемориални плочина много сгради напом- нят за тях. А домовете на двама са превърнати вмузеи: писателят Димитър Димов и композиторът Панчо Владигеров.

logo
logo
logo
© Проектът е реализиран с финановата подкрепа на Столична община, по Програма "Европа" 2020
Условия за ползване