Метростанция „Витоша“

Метростанцията е разположена на кръстовището на бул. „Черни връх“ и ул. „Сребърна“. Тя е  изцяло подземна и е с дължина 171 метра. Функционира от месец юли 2016 г.

Има 7 входа – 4 са на кръстовището на ул. „Сребърна“, а 3 са от страната на ул. „Филип Кутев“ и на южното кръстовище на бул. „Тодор Каблешков“. Независимо от нормативното изискване за достъпна среда на един вход, поради наличието на голям булевард и интензивно кръстовище на три от входовете на бул. „Черни връх“ и ул. „Сребърна“ и два входа откъм ул. „Филип Кутев“ и бул. „Тодор Каблешков“ са с осигурен достъп за хора в неравностойно положение до метростанцията като там, където е необходимо, има рампа за по-лесното им придвижване.

Тъй като Метростанция „Витоша“ ще работи като крайна станция, десният (западен) перон е изпълнен за слизане от станцията, а левият (източен) ще се ползва само като начална спирка. По този начин пътниците ще влизат само от тази страна. Касите и входните съоръжения са разположени към източната входна част, а изходящите съоръжения – към западната част. В двата вестибюла и на пероните асансьорите са разположени в началната (съответно крайна) зона на перона, навлизащи към служебната зона и отворени към публичната зона. По този начин се осигурява безконфликтно движение на всички пътнически потоци на нивото на перона и на вестибюлите. Предвидени са местата на автоматите за билети, както и рекламните табла и табели. Избраната форма на частта от вестибюлите – галерия в пространството над перона, е с цел оптимизиране на движението и оформяне на запомнящ се и отличителен архитектурен облик.

logo
logo
logo
© Проектът е реализиран с финановата подкрепа на Столична община, по Програма "Европа" 2020
Условия за ползване