Музей „Димитър Димов”

На ул. „Кръстьо Сарафов” 26 (ъгъла с ул. „Света гора”), на първия етаж в триетажна кооперация, в двустаен апартамент, от 1954 г. е домът на Димитър Димов. Професор по ветеринарна медицина и преподавател във Висшия селскостопански институт, той е автор на романите “Поручик Бенц”, “Осъдени души” и “Тютюн”, на пиесите “Жени с минало”, “Виновният” и “Почивка в Арко Ирис”, на сценария на филма “Тютюн” – творби, които му донасят както авторитетни литературни награди, така и признанието на читателите. Днес домът му, съхранил автентичната среда, в която е живял и творил, е Музей „Димитър Димов”. В непокътнат вид е библиотеката – повече от 2500 заглавия, издаващи разнопосочните му интереси: биология, медицина, философия, химия, физика, а в подкрепа на последните две са и приборите от двете лаборатории – по физика и радиотехника; и по химия и фотография. Музейният фонд включва 9000 предмета от личния фонд на твореца.

За да запознае поширок кръг хора с живота и творчеството на писателя, музеят организира научни сесии, литературни вечери и чествания. Домакин е на срещите на Клуба на пи- сателите лекари в България, организират и съвместни културни прояви. Учредена е литературна награда на името на Димитър Димов, сред носителите на която са Любен Станев, Валери Петров, Фани Цуракова, Лиляна Райчева, Рада Москова, Петър Константинов, Златимир Коларов. За запознаване и заинтригуване на учащите се с личността и творчеството на писателя музеят е разработил формата на съвместна дейност „музей в куфар” – изнасят се беседи в класната стая, илюстрирани от тематично подбрани материали, макар и това да не замества емоционалното въздействие на автентичната обстановка.

logo
logo
logo
© Проектът е реализиран с финановата подкрепа на Столична община, по Програма "Европа" 2020
Условия за ползване