Националната финансовостопанска гимназия

Националната финансовостопанска гимназия близо 100години (от 1913) подготвя млади българи – бъдещи творцина икономическите реалностив България. От 2004 г. е асоциирана към Университета за национално и световно стопанство в София.

logo
logo
logo
© Проектът е реализиран с финановата подкрепа на Столична община, по Програма "Европа" 2020
Условия за ползване