Oсновно училище „Георги Сава Раковски”

Един от паметниците на културата на територията на район Лозенец е сградата на създаденото през 1894 г. основно училище „Георги Сава Раковски”, завършена през 1921 г.

logo
logo
logo
© Проектът е реализиран с финановата подкрепа на Столична община, по Програма "Европа" 2020
Условия за ползване