„Римската” стена

Старата стена, коя- то се издига сред малък пазар в близост до журналистическия квартал в долната част на Лозенец и е добила популярност като „Римската стена”, всъщност има османски произход, за което свидетелства и самия тип градеж - дялан камък, положен в клетка от червени тухли. Издигната е през ХVI в., но не е известно какво е било предназначението и’. Знае се, че териториите наоколо са били заети от турско гробище и това навежда на мисълта, че може да е част от надгробна постройка на знатен мюсюлманин, но тъй като е била и на края на града, се счита, че е възможно тук ислямски духовник да е отслужвал молитва за потеглящите на поклонение към свещените за мюсюлманите Мека и Медина. Наоколо са били наредени големи камъни, които улеснявали възсядането на конете.

В оцелели до днес изображения от началото на ХХ в. се вижда как стърчи самотна и изоставена в покрайнините на града сред запустели турски гробища. През 1957 г. Старата стена е реставрирана и обявена за паметник на културата.

logo
logo
logo
© Проектът е реализиран с финановата подкрепа на Столична община, по Програма "Европа" 2020
Условия за ползване