Университет за архитектура

Университетът по архитектура, строителство и геодезия възниква през 1942 г. като Висше техническо училище и преминава през различни етапи на развитие. Днес в петте му факултета се обучават студенти по 13 бакалавърски и 14 магистърски програми, с възможности за докторантура, както и следди- пломна квалификация. Мощните корпуси на построените от 1970 до 1989 г. сгради се извисяват на бул. „Хр. Смирненски”.

logo
logo
logo
© Проектът е реализиран с финановата подкрепа на Столична община, по Програма "Европа" 2020
Условия за ползване